سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مهیار نادری تبریزی – پژوهشکده مهندسی سامانه های نیرو پیشرانش- دانشکده هوافضا خواجه نصیر ا
سید علیرضا جلالی چیمه – پژوهشکده مهندسی سامانه های نیرو پیشرانش- دانشکده هوافضا خواجه نصیر ا
حسن کریمی مزرعه شاهی – پژوهشکده مهندسی سامانه های نیرو پیشرانش- دانشکده هوافضا خواجه نصیر ا

چکیده:
یکی از المان های مهم در شبیه سازی فاز استارت موتورهای پیشران مایع، استارتر یا راه اندازه های سوخت جامد هستند. این مقاله با هدف مدلسازی و شبیه سازی شرایط کاری استارترهای سوخت جامد در مدار موتورهای پیشران مایع تدوین شده است. برای این منظور، شرایط کارکرد استارتر ساخت جامد به سه فاز عمده ی راه اندازی، نامی و خاموشی تقسیم شده است و معادلات دینامیکی هر فاز بطور مجزا استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله با استفاده از روابط حاکم بر فیزیک چاشنی، عملکرد این المان نیز به صورت دینامیکی مدل شده است، با استفاده از معادلات حاصله، یک شبیه ساز برای انواع استارترهای سوخت جامد به کمک زبان برنامه نویسی فرترن 90 تهیه شده است و در نهایت شبیه ساز برای یک نمونه استارتر سوخت جامد با گرین همه طرف سوز استوانه ای اجرا شد که نتایج بدست آمده تطابق بسیار خوبی با نتایج تجربی دارد.