سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد پناهی زاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام ( ره ) ، تحقی
شهرام هاشمی مرغزار – دکتری در مهندسی مکانیک، مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام ( ره ) ، تحقیقات ف
محمود فرزانه گرد – دکتری در مهندسی مکانیک، مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام ( ره ) ، تحقیقات ف
پروین فرخ فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام ( ره ) ، تحقیقا

چکیده:

در مقاله حاضر، شبیه سازی سه بعدی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) جهت بررسی میدان جریان درون دیگ بخار مجتمع پتروشیمی بندر امام ( ره ) با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در ساعت بخار آورده شده است . در این شبیه سازی از کد تجاری فلوئنت که بر مبناء روش حجم محدود بوده، استفاده شده است . مدل تربلانس استاندارد k-ε و الگوریتم تطابق میدان فشار و سرعت SIMPLEC بوده، که بدین وسیله سرعت قابل ملاحظه ای در همگرائی مساله حاصل شده است . نتایج شبیه سازی نشان می دهند جریان در هر ورودی ( مشعل ) به شکل جت خروجی از یک دهانه بوده، که در
نتیجه آن واگرا شده و رفتار باز شونده داشته و در آن سرعت کاهش می یابد . جریان خروجی از مشعلها پس از برخورد با لوله های بالا برنده انتهای محفظه احتراق تغییر جهت داده و گردابه های تشکیل می گردد، این گردابه ها به دلیل افزایش دادن ضریب انتقال حرارت جابجایی، سبب افزایش نرخ انتقال حرارت می شوند . در قسمت فوقانی درام آب و دهانه ورودی کانال گازهای خروجی بدلیل بیش از اندازه بزرگ بودن سطح مقطع آن، جریان برگشتی روی می دهد . جریان برگشتی یکی از دلایل افت راندمان، به دلیل تلفات حرارتی و فشار بوده و عملکرد دیگ بخار را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش مصرف سوخت می گردد