سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال نظری – کارشناس مکانیک، شرکت قطارهای مسافری رجاء در آذربایجان
امین اوحدی – استادیار دانشکده مهندسی راه اهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برای استفاده مسافرین در هنگام خطر و درمواقع اضطراری جعبه ترمز خطر در کوپه های واگن ها و همچنین راهروها نصب شده است و دستگیره آن به بدنه شیر خطر پلمپ شده است. در مواقع اضطراری با کشیدن ملایم دستگیره ترمز خطر فعال شده و تحریک می شود و این عمل باعث تخلیه سریع هوای لوله اصلی واگن ها شده و در نتیجه عمل ترمز سریع انجام می شود. در اینمقاله در ابتدا، سوپاپ از نظر عملکردی مورد بررسی قرا گرفته و سپس معادلات ریاضیحاکم بر رفتار دینامیکی سوپاپ ارائه می شود. این معادله به کمک نرم افزار مهندسی MATLAB حل شده و سپس عملکرد دینامیکی سوپاپ در سیمولینک (جعبه ابزار شبیه سازی نرم افزار مطلب) شبیه سازی و نتایج حاصل از آن با نتایج تست سوپاپ در کارگاه مطابقت داده می شود، اهدافی که برای شبیه سازی این سوپاپ تعیین شده به شرح زیر می باشد بررسی خروجی های فشار در طول زمان به ازای ورودیهای مختلف، امکان اتصال این شیر به المان های مختلف سیستم ترمز، امکان تعیین فشار در قسمتهای مختلف شیر مقایسه شبیه سازی کامپیوتری با نتایج کارگاهی