سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی، پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
سعیدرضا اله کرم – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی، پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
مینوش خداداد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

خستگی فرسایشی که پدیده ای حاصل از حرکت نسبی بین مؤلفه های در تماس تحت بار گذاری ارتعاشی است، عامل بسیاری از شکست های ناگهانی در قطعات مهندسی از جمله صفحات جانبی سرندهای ارتعاشی می باشد. از آنجا که این ترک ها به گونه ای واقع شده اند که تشخیص آن ها در مراحل اولیه امکان پذیر نیست و همچنین تا کنون پیشرفت زیادی در حوزه بررسی غیر مخرب این نوع تخریب صورت نگرفته است، ارائه یک راهبرد تحلیلی جهت بررسی شرایط بارگذاری مکانیکی قطعه و پیش بینی عمر خستگی فرسایشی آن دارای اهمیت بسیاری است. در این تحقیق، به مطالعه موردی خستگی فرسایشی در صفحات جانبی سرندهای ارتعاشی و شبیه سازی بارگذاری مکانیکی آن ها پرداخته شده است. برای این منظور از یک نرم افزار شبیه سازی جهت مدل سازی و اعمال تنش های متمرکز در صفحات جانبی سرندها و تعیین بیشینه تمرکز تنش در محل اتصال شافت به صفحه جانبی و مقایسه آن با تنش تسلیم فولاد استفاده شد. در نهایت نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج شرایط عملیاتی سرندها مقایسه شد.