سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید محمودی دارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
آرش آقاگل – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
کیومرث فرهادی – عضو هیئت علمی پژوهشکدهی علوم و فناوری خودرویی، سازمان صنایع دفاع

چکیده:

در توسعه و پیشرفت سیستمهای جنگ افزاری در کاربردهای نظامی، ابزار مدل سازی و شبیه سازی به منظور تایید و تصدیق طراحی، آزمایش و ساخت چنین سیستمهایی به کار برده میشود. یکی از این ابزارها، نرم افزار Abaqus با قابلیت تکینیک هم زمان اولرین- لاگرانژین میباشد. در این مقاله انفجار ماده منفجره در مخازن استوانهای با استفاده از معادله حالت (Jones- Wilkins-Lee) JWL شبیه سازی میشود. همچنین به منظور مدل سازی رفتار ماده سیلندر در اثر انفجار از مدل پلاستیسیته و شکست جانسون – کوک استفاده میشود. تاثیر نوع ماده منفجره، جنس و ضخامت ماده سیلندر بر فرآیند تکه تکه شدن سیلندر و سرعت تکه های به وجود آمده مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی مقایسه شد و تطابق خوبی بین این دو مشاهده شد.