سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید فضلی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمود براتی – دانشجویمهندسی عمران
بهرام رضایی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

رفتار هیدرولیکی درکانالهایمرکب بدلیل اندرکنش بین کانال اصلی و سیلابروها نسبت به کانالهای ساده پیچیده تر می باشد و برای طراحی آنها شناخت برخی از عوامل موثر بررفتار هیدرولیکی آنها ضروری است برای حصول این شناخت می توان از نتایج فلومهای ازمایشگاهی با نتایج حاصل از مدلهای عددی بهره گرفت کاربرد هریک از این دو روش مستلزم صرف هزینه و زمان قابل توجهی می باشد روش دیگری که می توان از آن استفاده کرد تلفیق نتایج آزمایشگاهی و نرم افزارهای کاربردی موجود می باشد که درصورت حصول نتایج مناسب محدودیت زمانی مکانی و هزینه را به حداقل خواهد رساند دراین تحقیق تلاش گردیده است که با استفاده از نرم افزارهای کاربردی موجود میدان جریان درکانالهای مرکب شبیه سازی گردد دراین زمینه نتایج حاصل از این شبیه سازی با نتایج برداشت شده از فلوم آزمایشگاهی مقایسه گردیده است.