سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی علیزاده – دانشجوی دکتری مهندسی مواد
سیداحمد جنابعلی جهرمی – استاد بخش مهندسی مواد – دانشگاه شیراز
سیدبهروز نصیحت کن – دانشجوی کارشناسی اشد بخش مهندسی کامپوتر – دانشگاه شیراز
سعید کریمی – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی مواد – دانشگاه شیراز

چکیده:

روشهای مرسوم در شبیه سازی عددی انجماد، بر اساس تولید شبکه و مجزا سازی معادلات در شبکه می باشند. تولید شبکه و حل معادلات حاکم در این روشها معمولا با مشکلاتی مخصوصا در هندسه های پیچیده همراه می باشند. در این مقاله از یک روش بدون شبکه به نام روش نقطه محدود (Finite Point Method) استفاده میشود تا فرایند انجماد یک بلوم در حین ریخته گری پیوسته شبیه سازی شود. هدف اصلی در این مقاله به کار گیری این روش در آنالیز حرارتی بلوم و مقایسه کردن نتایج به دست آمده با روش حجم محدود (به عنوان یک روش مشهور وابسته به شبکه) میباشد. یک مقطع افقی در حالی که با سرعت ریخته گری در حال حرکت است در نظر گرفته می شود و به روش نقطه محدود معادلات انتقال حرارت همراه با خواص وابسته به دما در آن حل میشود. بررسی نتایج نشان میدهد علاوه بر آنکه دقت به دست آمده در روش نقطه محدود با روش حجم محدود برابری میکند سرعت حل مسئله در روش جدید بالاتر است. نتایج به دست آمده همچنین با اندازه گیریهای کارخانه ای انطباق قابل قبولی دارد