سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا شاه حسینی – دانشجوی دکتری – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی بنیسی – دانشیار – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – استاد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله رفتار توربین های جریان شعاعی دو ورودی توربوچارجرها در شرایط ورودی جزئی و کلی مورد بررسی قرار می گیرد . این تحلیل بر اساس مدلسازی توربین با استفاده از معادلات حاکم بر جریان وضرایب افت اجزاء مختلف می باشد، که توسط آن منحنی های مشخصات رفتاری توربین در شرایط دائمی و در جریان های ورودی جزئی وکلی بدست می آید . دراین روش دبی جریان ، نسبت فشار و راندمان توربین جزء مجهولات می باشد . لذا با معلوم بودن هندسه توربین و فشار و دمای ورودی به آن، این مدلسازی امکان پیش بینی رفتار توربین شعاعی وتهیه منحنی های عملکردی آن را فراهم می آورد . ازطرفی در آزمایشگاه توربوچارجر با انجام آزمایش بر روی توربین در شرایط گوناگون و اندازه گیری کمیتهای اصلی جریان منحنی های عملکردی توربین بدست می آید . مقایسه نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که مدلسازی از دقت مناسبی بر خوردار است . همچنین مشاهده می شود که در توربین دو ورودی حداکثر راندمان هنگامی است که
دبی جرمی سمت شرود بیشتر از ورودی سمت دیگرباشد . مقایسه نتایج تحلیلی تلفات کل وهر بخش با نتایج تجربی نشان می دهد، که اختلاف این دو ۲ % می باشد و بیشترین تلفات مربوط به روتور توربین و ناحیه برخورد است