سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا عابدیان – دانشجوی دکترا- دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد پورسینا – استادیار- گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد.
رضا شاطری – کارشناس ارشد تولید مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

آهنگری شعاعی یک فرآیند آهنگری قالب باز محسوب میشود. تغییر شکل در این روش حاصل تعداد زیادی عمل رفت و برگشت با فاصله کوتاه، اما با سرعت زیاد چهار چکش است که به صورت شعاعی در اطراف قطعه کار قرار دارند. در این مقاله فرآیند آهنگری شعاعی داغ سه مرحلهای با استفاده از روش اجزاء محدود دو بعدی متقارن محوری شبیهسازی شده است. در این شبیهسازی
قطعات استوانهای توپر و توخالی مورد بررسی و نتایج حاصل از این شبیهسازی با نتایج تجربی مقایسه شده است. رفتار ماده الاستو ویسکو پلاستیک در نظر گرفته شده است. اصطکاک به صورت ترکیبی از اصطکاک کلمب و چسبنده میباشد و فرایند در حالت کوپل حرارتی شبیهسازی شده است.