سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
قاسم یزدیان – کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه تربیت مدرس
فتح اله امی – دانشیار گروه هوافضا دانشگاه تربیت مدرس
سید حسین موسوی – دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
با شروع دوره جدیدی از اکتشافات فضایی از جمله پروژه انسان به فضا، نیاز به آزمایشات متعددی در زمینه ی موتورهای سوخت مایع برای ماموریت های فرود بر روی ماه احساس می شود. به همین منظور، موضوع شبیه سازی استارت و خاموشی بهینه موتورهای کم پیشران برای ماموریت های مختلف از جمله مانور مداری ماهواره ها و فرود سفینه های فضایی بر روی ماه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله روند مدل سازی بر روی یک موتور خاص شرح داده خواهد شد و در پایان نتایج تجربی موتور کم پیشران آزمایشگاهی با نتایج بدست آمده از شبیه ساز سیمولینک مطلب مورد مقایسه قرار گرفته و اثرات استارت و خاموشی های متعدد بر روی مکانیک و دینامیک یک موتور سوخت مایع همانند مشکلات و پی آمد احاطه کننده این فرایند پرداخته شده است.