سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امیرحسین قربان فرحی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجتبی معصومی – دانشجوی دکتری
قاسم نجف پور – استاددانشگاه صنعتی بابل

چکیده:
دراین مقاله تولید انزیمی قندهای ساده از سورگوم جارویی به منظور بررسی نحوه اثرمیزان سورگوم و آنزیم های آلفا آمیلاز و آمیلوگلیکوزیداز از روی میزان قندهای ساده تولید شده ماده اولیه تولید بیواتانول با شبکه عصبی پس انتشار پیشخور شبیه سازی شد سورگوم Sorghum) پنجمین غله دنیا پس از گندم ذرت برنج و جو محسوب می باشد این گیاه دارای انواع علوفه ای دانه ای شیرین و جارویی می باشد که دراین مقاله از دانه های سورگوم جارویی برای تولید اتانول استفاده شده است نشاسته منبع اصلی کربوهیدرات های ذخیره شده دردانه های سورگوم جادویی است که حدود ۷۵%-۷۰ از وزندانه را تشکیل میدهد دراین پژوهش هیدرولیز آنزیمی نشاسته ی موجود در دانه های سورگوم جارویی مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور از آنزیم های آلفاآمیلاز مقاوم حرارتی و آمیلوگلوکوزیدار استفاده شد.