سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی رحیم پور بیدرونی – کارشناس ارشد مهندسی نفت ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بابک امین شهیدی – استادیار انستیتو نفت دانشگاه تهران
مهین شفیعی – استادیار بخش مهندسی نفت و گاز دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تولید نفت سنگین با توجه به ویسکوزیته بالای آن دارای پیچیدگیهای بسیاری است. درمخازن نفت سنگین زمانیکه تولید اولیه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد مرحله بعد یعنی استفاده از روشهای حرارتی ازدیاد برداشت آغاز میشود از میان روشهای حرارتی، تزریق پیوسته بخار با توجه به مکان چاهها، مکانیزم تزریق و خواص مخزن و سیالات آن، ضریب بازیابی را می تواند به 80% برساند. در این تحقیق با استفاده از یک مدل شبیه سازی حرارتی به بررسی و امکان سنجی عملیات تزریق پیوسته بخار در یک مخزن نفت سنگین پرداخته می شود. مدل انتخاب شده برای انجام عملیات تزریق دارای مساحتی در حدود 30acre می باشد و اطلاعات مورد استفاده مربوط به یکی از مخازن نفت سنگین ایران واقع در جنوب غربی کشور است نتایج به دست آمده نشان می دهد که مهمترنی پارامترها برای طراحی عملیات سیلابزنی با بخار عبارتند از : نرخ تزریق بخار، کیفیت بخار تزریقی، نحوه انجام عملیات مشبک کاری و فاصله میان چاههای تزریق و تولید. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی بیان می کند که سیلابزنی با بخار می تواند میزان بازیابی نفت را از یک مقدار بسیار کم ( حدود صفر) به 20% برساند.