سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محرم حبیب نژاد کورایم – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حق پناهی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علی کفاش هوشیار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین مقاله الگوریتمی ارائه شده است که با استفاده از آن ماکزیمم ظرفیت حمل بار توسط کانتیلیور میکروسکوپ نیروی اتمی بدست می آید دراین الگوریتم ابتدا دینامیک حاکم بر میکرو منیپولیشن شبیه سازی می شود و با استفاده از این شبیه سازی نمودار نیرو زمان بدست می آید درادامه با استفاده از شبیه سازی المان محدود و بکارگیری نمودار نیرو – زمان ، ماکزیمم نیرو و زمان مجاز منیپولیشن بدست می آید . با استفاده از زمان ماکزیمم و شبیه سازی نیروی بحرانی غلتش ( بعنوان معیار حرکت) ماکزیمم ابعاد مجاز ذرات قابل منیپولیشن بدست می آید. در ادامه با تغییر در پارامترهای هندسی کانتیلیور و شبیه سازی بااستفاده از الگوریتم ارائه شده اثر تغییر این پارامتر ها بر ظرفیت حمل بار مورد بررسی قرار گرفته است.