سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
مریم بیغرض – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیستHSE دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان،ایران
ضیاءالدین الماسی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه محیط زیست کرج، کرج، ایران.
مهناز نصرآبادی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان ، ایران

چکیده:
یکی از منابع آلودگی عمده محیط زیست و بالاخص هوا، منابع صنعتی بخصوص آلودگی ناشی از عملیات فلرینگ در مناطق بهره برداری صنعت نفت می باشد. فلرها اصلی ترین راه اتلاف انرژی در پالایشگاه ها بوده و معمولا بیشترین میزان آلاینده های زیست محیطی را نیز منتشر می کنند. آگاهی از نحوه پخش و پراکنش آلاینده های گازی خروجی از فلرها می تواند در حفظ ایمنی کارکنان و انجام اصلاحات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد. هم اکنون در منطقه پارس جنوبی 10 فاز پالایشگاهی به بهره برداری رسیده اند و حدود 28 فلر Hp، Mp، Lp در حال سوزاندن گازهای همراه هستند. در این پژوهش نحوه پراکنش آلاینده ترکیبات آلی فرار ناشی از عملیات فلرینگ با استفاده از نرم افزار AERMOD شبیه سازی شده است. نتایج نشان داد که در شرایط عملیاتی و نرمال آلاینده بنزن بیش از حد مجاز استاندارد بوده و بیشترین انتشار آن از فلرهای Lp فاز 2و3 بوده و در شرایط Shut down انتشار تمامی آلاینده های بنزن، تولوئن، زایلن و VOCS از حد مجاز استاندارد بالاتر بوده و شکل کانتور بنزن، تولوئن و زایلن به نسبت شرایط عملیاتی تغییر کرده که دلیل آن افزایش انتشار این آلاینده ها از فلرهای Lp فاز 6و7و8 در شرایط Shut down می باشد. و در نهایت راهکارهایی جهت کاهش انتشار این ترکیبات معرفی می شود