سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
شادی شاهرخی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده:
پیچیدگی هیدرو دینامیک سیال در راکتور ستون حبابی در صنایع و فرایندهای مربوط به نفت ، گاز ، پتروشیمی ، داروسازی و بیوتکنولوژی با توجه به نرخ تولید و مقدار انتقال بین فازها بسیار حائز اهمیت است. مواد و روشها: شبیه سازی جریان دوفازی یک راکتور ستون حبابی 32 لیتری که با نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است و با اطلاعات تجربی بدست آمده از طریق ذرات مغناطیسی و آنالیز افت فشار جهت تعیین انباشت گازمقایسه شده اند. یافته ها : مقایسه بین سرعت عمودی و انباشت گاز با آزمایش تجربی برای یک سری از آزمایشات که سرعت ظاهری گاز در بالا رونده بین 0.01 تا 0.075 متر بر ثانیه است انجام شده است. نتیجه گیری: نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار فلوئنت با انعطاف پذیری بسیار بالا در قسمت بالا رونده و پایین رونده سیال در راکتور، از دقتی خوبی بر خوردار است و در صورت عدم فرضهای ساده کننده مانند تک سایز گرفتن قطر حباب درصد خطا کمتر خواهد شد