سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدامین عسکرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مریم عتیقی – کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
جابر بهبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
حسین خورگویی – کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:
در مقاله حاضر ابتدا فرآیند تولید اسید نیتریک به روش اکسیداسیون کاتالیستی آمونیاک شبیه سازی شده و سپس نتایج آن با نتایج عملی مقایسه شده است. لازم به ذکر است که کلیه ی اطلاعات اعم از شرایط عملیاتی و PFD از مجتمع پتروشیمی شیراز گرفته شده و جهت شبیه سازی از نرم افزار Aspen Hysys استفاده شده است. همچنین در این پژوهش با آزمایش معادله حالت های مختلف، بهترین معادله حالت انتخاب گردید که با استفاده از آن نتایج مشابهی نسبت به نتایج واقعی بدست آمده و نیز با رسم پروفایل های دما و غلظت در طول برج جذب و دفع، صحت نتایج شبیه سازی راکتور و برج ها مورد بررسی قرار گرفته است