سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور کلباسی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهرا ن)
امین احمدپور – شرکت ملی صنایع پتروشیمی – شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
محبوبه رضائی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی – شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

چکیده:

برای جداسازی هیدروکربنهای سنگین از گاز می توان از فرآیند جذب استفاده کرد .از آنجا که برای جذب هیدروکربنهای سنگین گاز توسط نفت در یک برج جذب،گاز طبیعی به عنوان فاز گاز و نفت سنگین و سرد به عنوان فاز مایع با یکدیگر در حال تعادلند، لذا در محاسبات مورد نیاز،ثابت تعادل کاربرد فراوانی دار د. در این مقاله،برای شبیه سازی فرآیند جذب مذکور ،یک برنامه کامپیوتری به زبان ویزوال بیسیک نوشته شده که نتایج به دست آمده از آن مقایسه شده که نتیجه به دست آمده نشان از دقت بالای برنامه نوشته Hysys اجرای آن با نتایج حاصل از نرم افزار شده بود.