سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مسعود مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز
آرمین محبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز
محمدعلی قیم – استادیار دانشگاه صنعت نفت ، دانشکده صنعت نفت اهواز

چکیده:
انتقال گاز تولید شده از مخازن گازی همواره یکی از چالش های اصلی صنعت گاز بوده است. در فرآیند انتقال گاز طبیعی با استفاده از خطوط لوله ، فشار جربان گاز طبیعی افزایش می یابد و سپس درون خطوط لوله جاری میگردد. بدین منظور در مسیر خطوط لوله انتقال گاز، ایستگاه های تقویت فشار گاز قرار داده می شود. بهینه نمودن کار کمپرسورهای این ایستگاه ها میتواند موجب صرفه جویی مقدار قابل توجه هزینه و انرژی گردد.در این کار تحقیقاتی فرآیند یکی از ایستگاه های تقویت فشار گاز(ایستگاه تقویت فشار کوپال) با استفاده از نرم افزار Hysys شبیه سازی شده و سپس اصول تئوریی که میتواند موجب بهبود کار کمپرسورها گردد در این شبیه سازی اعمال شده است تا صحت اصول مذکور تآیید گردد.