سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شراره میرزایی –
حمید رحیم پور سلیمانی –
سعید باطنی –

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی یک بعدی دیود (n+ – n – n+) بااستفاده از معادلات هیدرو دینامیکی برای محاسبه پتانسیل، انرژی، سرعت و چگالی الکترونها در دما های مختلف صورت گرفته است. محاسبت شامل نواحی گذار با مدل ها نمائی و خطی است. بر اساس این مدلها شبیه سازی نتا یج تقریبا یکسانی را برای چگالی و پتانسیل الکترونها نشان می دهد.