سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام شریفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
میلاد مجتهدی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود گودرزی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل وحدتی خاکی – استاد گروه مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پودر روی الکترولیتی از طریق الکترولیز محلول قلیایی زینکات تولید شد. تاثیر چگالی جریان، غلظت زینکات و غلظت الکترولیت KOH بر مورفولوژی پودر روی بدست آمده بررسی شد. شرایط آزمایش عبارت بودند از چگالی های جریان 500، 1500، 2500 و A/m2 3500، غلظت های الکترولیت 7 ، 9 و 11 مولار و غلظت های زینکات 5/0 ، 8/0 و 1/1 مولار. وزن پودر بدست آمده و راندمان جریان الکترولیز در شرایط مختلف محاسبه شد. سپس سطح موثر نمونه های پودر روی به وسیله BET با جذب سطحی گاز نیتروژن در یک لایه تک اتمی اندازه گیری شد و تحلیل نتایج انجام گرفت.