سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
پرنگ فرازمند –

چکیده:
تحلیل جامعه شناسانه فیلم یکی ازشاخههای نوبنیاد درعلوم اجتماعی است این مطالعه با استنادبه شیوه نقدبرون نگر وبارویکرد شکل دهی به بررسی و تحلیل فیلم لاک پشت ها هم پرواز میکنند میپردازد و به همین منظور ضمن بررسی آرای اندیشمندان مختلف دربحث جنبشهای اجتماعی بامحور قراردادن نظریه نوسازی نیل اسملسر جهان فیلم را مورد کنکاش و تحلیل قرارداده و باتطبیق حوادث فیلم با نظریه ی شش مرحله ای شرایط پیدایش جنبشهای اجتماعی مشخص می سازد که مراحل تکوین داستان فیلم با آرای اسملسر مطابقت دارد با استناد به کارکرد تحلیلی این نظریه برای خوانش فیلمهای سینمایی باموضوع مشابه پیشنهاد میشود ازاین الگو درنگارش فیلم نامه ها نیز استفاده گردد