مقاله شناخت و بهره وري رسوبات رودخانه کارون در کشاورزي با مطالعه خصوصيات فيزيکي – شيميايي و غلظت عناصر سنگين در رسوبات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در آب و فاضلاب از صفحه 94 تا 98 منتشر شده است.
نام: شناخت و بهره وري رسوبات رودخانه کارون در کشاورزي با مطالعه خصوصيات فيزيکي – شيميايي و غلظت عناصر سنگين در رسوبات
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوبات رودخانه
مقاله عناصر سنگين
مقاله عناصر غذايي
مقاله رودخانه کارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهنواز ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: چرم مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حسوني زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسوبات رودخانه ها در واقع مخلوطي از خاک زراعي و غيرزراعي فرسايش يافته از حوضه هاي بالادست است. با توجه به بافت، غلظت آلاينده ها و ساير خصوصيات فيزيکي و شيميايي رسوبات لايروبي شده، مي توان از آنها در زمينه هاي مختلفي چون ساخت و توسعه زيستگاههاي حيات وحش، خاک سطحي براي کشاورزي و مصالح ساختماني استفاده کرد. اين تحقيق به منظور بررسي خصوصيات فيزيکي – شيميايي و غلظت عناصر سنگين رسوبات جزاير رودخانه کارون براي استفاده مجدد آنها در کشاورزي صورت پذيرفت. به اين منظور در طول مسير رودخانه کارون در شهر اهواز، چهار ايستگاه مشخص گرديد و در هر ايستگاه، از چهار عمق مختلف نمونه برداري صورت پذيرفت. غلظت عناصر سنگين (Pb، Zn، Cu، Co،Cd  و Ni)، مواد آلي، ازت، فسفر، پتاسيم ، هدايت الکتريکي و pH در نمونه ها اندازه گيري شد. نتايج نشان داد غلظت عناصر مورد بررسي در رسوبات سطحي بيشتر از رسوبات عمقي است. از سويي نتايج بيانگر اين بود که غلظت مس در حد خطرساز قرار دارد. درصد ازت ، فسفر و مواد آلي در رسوبات پايين بود، اما رسوبات از نظر پتاسيم، هدايت الکتريکي و pH در وضعيت مطلوبي قرار داشتند.