مقاله شناسايي و تحليل مزيت هاي رتبه اي صنايع در استان هاي خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه 65 تا 87 منتشر شده است.
نام: شناسايي و تحليل مزيت هاي رتبه اي صنايع در استان هاي خراسان
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت رتبه اي
مقاله تاکسونومي عددي
مقاله تحليل عاملي
مقاله صنايع کارخانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي فر مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر تحليل رتبه اي صنايع استان هاي خراسان در مقاطع زماني 1374، 1378 و 1382 است. به اين منظور با استفاده از تلفيق روش هاي تحليل عاملي و تاکسونومي عددي و همچنين معرفي مجموعه اي از شاخص هاي منتخب از قبيل شاخص هاي مربوط به کارگاه، اشتغال، عملکرد، انرژي و صادرات بخش هاي مختلف فعاليت هاي صنعتي بر اساس کدهاي سه رقميISIC  (ويرايش سوم) براي مقاطع زماني اشاره شده، درجه بندي شده اند. بر اساس نتايج اين تحقيق، تعداد محدودي از صنايع استان در سه مقطع مورد بررسي جايگاه خود را حفظ كرده اند. مجموعه فعاليت هاي صنعتي قرار گرفته در اولويت اول طي سه مقطع زماني مورد بررسي، داراي ترکيب ثابتي نبوده است.