سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید احمدی – ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جعفر یعقوبی – زنجان، دانشگاه زنجان
شقایق خیری – ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

بخش کشاورزی با وجود نقش بسیار مهمی که در اشتغال و تولید کشورهای در حال توسعه دارد از ریسک تولید بالاتری نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار است بر این اساس تامین مالی و ارائه اعتبار به فعالیت های کشاورزی نیز با چالش روبرو است بررسی ها نشان می دهد که وصول مطالبات مهمترین و عمده ترین منبع مالی بانک جهت اعطای تسهیلات محسوب می شود و عدم وصول به موقع تسهیلات موجب بروز محدودیت در عرضه اعتبارات بانکی شده و تاثیر منفی بر افزایش تولید، اشتغال و توسعه بخش کشاورزی می گذارد . هدف این مقاله شناسایی راهکارهای افزایش بازپرداخت وام های دریافت شده در بخش کشاورزی است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش توصیفی- همبستگی و در اجرای آن از فن پیمایش استفاده شده است جمعیت مورد مطالعه ۳۵۰ نفر از شاورزانی بودند که در بازپرداخت وام هایشان قصور کرده بودند که ۱۰۰ نفر از کشاورزان قصور کننده به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مهمترین راهکارهای افزایش بازپرداخت وام های دریافت شده در بخش کشاورزی عبارتند از : اصلاح بنیادی در ساختار و روش های اعطای وام در بخش کشاورزی ، افزایش دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات اعطایی، نظارت و بازرسی مستمر از طرح های اعتباری در طول دوره فعالیت، بیمه کردن محصولات کشاورزی، تقدیر و تسکر و اعطای جوایز نفیس و قائل شدن امتیازات ویژه به مشتریان خوش حساب ، کاهش هزینه های پنهان اخذ وام، بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قبال اخذ سفته معتبر.