سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن نوروزی میشنی – کارشناس دفتر فنی و امور طرحها –معاونت ساخت و توسعه راه آهن
عباس علائی – کارشناس دفتر آمار و فناوریهای اطلاعات – شرکت راه آهن

چکیده:

هدف از این مقاله شناسایی ریسکهای موجود در پروژه های ساخت و توسعه راه آهن جهت رسیدگی و توجه لازم به آنها می باشد.روش شناسایی ریسکهای این پروژه ها مبتنی براستاندارد مدیریت پروژهPMBOK می باشد که نسبت به سایر استانداردهای مدیریت پروژه از برتری و استحکام بیشتری برخوردار است و خصوصا" مبحث مدیریت ریسک آن از جنبه های گوناگون در مقایسه با مباحث مدیریت پروژه سایر استانداردها از قوت خاصی برخوردار است که نگارنده در مقاله دیگری مبادرت به بررسی تطبیقی دیدگاههای استانداردهای مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت ریسک نموده است.