سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی مدرس زاده – کارشناس ارشد عمران- برنامه ریزی حمل و نقل
نظام الدین قاضی پور – کارشناس مدیریت

چکیده:

اصلاح الگوی مصرف در سال 1388 ، همت مضاعف و تلاش مضاعف در سال 1389 و جهاد اقتصادی در سال جاری به یمن درایت رهبر معظم انقلاب نامگذاری گردیده که هر سه، رویکردی اقتصادی داشته است. با توجه به اینکه اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های پنج ساله توسعه اهدافی را که باید به آن دست یافت، را طی بازه های زمانی مشخصتعریف کرده اند این نامگذاری ها در واقع نیرویی مضاعفی را برای رسیدن به اهداف بلند مدت توسعه ای کشور به جامعه تزریق می نماید. بدون شکسالی که گذشت، سال سرنوشت سازی برای اقتصاد کشور بود، سالی که اجرای قانون هدفمندی یارانهها به عنوان بخشمهمی از طرح تحول اقتصادی کلید خورد. با این حال هدفمندی یارانهها تنها یکگام از طرح بزرگ تحول اقتصادی است و اجرای کامل آن نیاز به همیاری و همدلی همه نهادهای دولتی و غیردولتی دارد و تردیدی نیست که موفقیت کامل اجرای این برنامه در گرو همکاری و کار و تلاشجهاد گونه آحاد ملت است. حمل و نقل به معنای جامع آن، از نیازهای اساسی جوامع امروزی است به طوری که هر کشوری برای اعتلای توان اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی خود، نیاز به شبکه حمل و نقلگستردهای دارد. نگاهی به امکاناتی که سالانه به این بخشاختصاصمی یابد، به خوبی گواه این ادعاست که جبران کمبودها در بخشحمل ونقل ممکن نیست مگر با حرکت جهادی تا همه ظرفیتهایی که به هر دلیل استفاده بهینه ای از آنها نمی شود، برای رسیدن به این هدف به کار گرفته شود. در این مقاله سعی بر آن است تا بیان ارتباطات میان واژه های جهاد و اقتصاد پرداخته و زمینه های تحقق آن در کشور اسلامی ایران بررسی نماییم.