سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل مقصودپور – عضو هیات علمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا مینایی – کارشناس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

موضوع بررسی و مدل سازی عیوب موتور متناوبی است که تحت اعمال عیوب عمدی مختلفی قرار گرفته است و سپس با استفاده از روش های هوشمند، مانند فازی – عصبی، به پیش بینی عیوب موتور می پردازد.
موتور در دو بخش الکتریکی و مکانیکی بررسی شده است. در بخش الکتریکی، مقاومت های الکتریکی مختلفی با موتور به صورت سری بسته شده تا شرایط نیم سوزی مدل گردد. در قسمت مکانیکی با قرار دادن وزنه، لنگی شفت مدل شده است. دور و شدت جریان موتور، ورودی ها و مقاومت الکتریکی در بخش اول و مقدار لنگی در مرحله دوم خروجی ها می باشند.
با اطلاعات گرفته شده از ازمایش و نرم افزار Matlab، برنامه ای بر مبنای سیستم فازی – عصبی نوشته شده است که قادر می باشد با دریافت ورودی های مذکور، خروجی ها را پیش بینی نماید، همچنین می تواند برای این کلاس از موتور ها به عنوان عیب یابنده بکار رفته و میزان خرابی آن را پیش بینی کند. دقت نتایج در بحث مکانیکی حدود 90% و در قسمتالکتریکی نزدیک 99/7% نتایج آزمایشگاهی است که البته می توان در جهت تعمیم کاربری از نتایج بدست آمده هم بهره برد. به علاوه امکان پیش بینی این مطلب که موتور در چه شرایطی از لحاظ ایمنی کار می کند را نیز دارد. این سیستم می تواند جایگزینی مناسبی برای افراد متخصص گردد.