سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید حبوباتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مدیر ارتباطات صدا و سیمای مرکز یز
محمدعلی وحدت زاد – دکترای مهندسی صنایع، استادیار دانشگاه یزد
محمدصالح اولیاء – دکترای مهندسی صنایع، دانشیار دانشگاه یزد
حسن حسینی نسب – دکترای مهندسی صنایع، دانشیار دانشگاه یزد

چکیده:

تولید و پخش دیجیتالی که امروزه رسانه ها روی آن سرمایه گذاری قابل توجهی می کنند نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. بدین منظور سازمان صدا و سیما، در راستای سند افق رسانه، استراتژی گذر از آنالوگ به دیجیتال را اتخاذ نموده است. از طرف دیگر لازم است این استراتژی در مقاطع و حوزه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت انحراف از مسیر مطلوب، مورد بازنگری واقع شود. با توجه به نقش و اهمیت معیارهای مناسب ارزیابی عملکرد در کسب مزیت رقابتی برای سازمان و این واقعیت که شاخ صهای انتخابی منعکس کننده استراتژی سازمان است، این تحقیق در پی شناسایی معیارهای مهم ارزیابی استراتژی گذر از آنالوگ به دیجیتال از چهار منظر کارت امتیازی متوازن با استفاده از مبانی نظری تحقیق و دیدگاه های صاحبنظران فناوری اطلاعات و رسانه است. بررسی تأثیر پیامدهای تغییر فناوری آنالوگ به دیجیتال با پیاده سازی این مدل در حوزه های مختلف، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم، امکان سیاست گذاری و برنامه ریزی بهتر را برای مدیران صدا و سیما فراهم خواهد نمود تا با شناخت و سرعت بیشتری بتوانند در جهت توسعه و تکمیل چرخه دیجیتال حرکت نمایند.