سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید احمدی – ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جعفر یعقوبی – زنجان، دانشگاه زنجان
شقایق خیری – ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

بخش کشاورزی با توجه به اشتغالزایی و اهمیت غذا و محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین عوامل استقلال هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی به طور عمده از طریق دو منبع اصلی ، یعنی منابع اعتباری غیر رسمی و منابع اعتباری رسمی تعیین می شود از بانک کشاورزی به عنوان عمده ترین موسسه رسمی می توان نام برد در اکثر کشورها اعتبارات بانک کشاورزی از دو منبع اصلی تجهیز پس اندازها و بازپرداخت وام های داده شده به کشاورزان تامین می شود از نظر اصولی با توجه به سهم بسیار ناچیز پس اندازها ، قسمت اعطم منابع مالی موسسات اعتباری از محل بازپرداخت وام های پرداخت شده باید تامین شود . لذا در اینجا نقش و اهمیت بازپرداخت اعتبارات در کنار خود اعتبارات بیش از پیش نمایان می شود بنابراین هر مشکلی که بازپرداخت وام ها را تهدید کند، موسسات اعتباری را در ارائه وام های مورد نیاز کشاورزان با مشکل رو به رو خواهد کرد هدف این مقاله شناسایی موانع بازپرداخت اعتبارات توسط کشاورزان است این تحقیق از نوع کاربردی و روش توصیفی- همبستگی و در اجرای آن از فن پیمایش استفاده شده است جمعیت مورد مطالعه ۳۵۰ نفر از شاورزانی بودند که در بازپرداخت وام هایشان قصور کرده بودند که ۱۰۰ نفر از کشاورزان قصور کننده به عنوان نمونه انتخاب شدند نتایج نشان داد که مهمترین موانع بازپرداخت اعتبارات عبارتند از: ریسک گریزی کشاورزان ، خسارات طبیعی، تمدید تسهیلات، انتظار تمدید و پایاپای نمودن ، مصرف و کاربرد وام در سایر فعالیت های غیر مرتبط ، حذف دایره وصول مطالبات درآمدی، همه جانبه نبودن سیاست های کشاورزی که منجر به کاهش درآمد کشاورزان شده ، شکاف اعتباری ، عدم نیازهای مالی، عدم دسترسی به منابع اعتباری ، سن متوسط، تحصیلات اندک، نبود برنامه های مناسب برای مقابله با ریسک، عدم کندوکاو و بررسی در مورد دریافت کنندگان اعتبار، پایین بودن نرخ بهره تسهیلات ، عدم پیگیری مداوم از طرف بانک، ریسک دریافت مجدد تسهیلات، حجم زیاد متقاضیان درخواست کننده تسهیلات ، عدم امکان کنترل بدهکاران شعبه، عدم رعایت گردش حساب تبصره ای ، فقر، ضعف قدرت اجرایی بانک ، درآمد پایین ، محصول کم، مشکل بازار فروش، گرانی نهاده ها، عدم دریافت وام در زمان مناسب است.