سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میترا رحمان پور – کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
هادی مدرس زاده – کارشناس ارشد عمران- برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

در سالی که به یمن درایت رهبر معظم انقلاب سال جهاد قتصادی نام گرفته بایستی تمام تلاش ها برای دستیابی به این محور مهم و کلیدی در امتداد و عمق حرکت طرح هدفمند سازی یارانه ها در همه بخش های علی الخصوص شهرداری ها تحقق پذیرد. در شهرهای بزرگ امروز، بافت های قدیمی، کارآیی خود را از دست داده و با انواع بحران های شهری مواجه شده اند حال آنکه این بافت ها به عنوان قلب تپنده اقتصادی، فرهنگی و تاریخی شهر از مشکلات متنوعی از جمله مشکلات ترافیکی، محدودیت در خدمت رسانی در زمان بحران و … رنج برده و لزوم حفظ، بهسازی و نوسازی این مناطق احساس می گردد. راهکارهای مختلف مداخله در این بافت ها غالباً ناکارآمد است. نفوذ ناپذیری حرکت سواره، کمبود پارکینگهای عمومی، عرض کم معابر، ماشین مدار بودن طرح های توسعه، جراحی های شدید کالبدی جهت تسهیل ارتباطات، آلودگی هوا و مشکلات ترافیکی این بافتها از مهمترین اشتراکات بافتهای قدیمی شهری در ایران محسوب می شود. طرح های کلیشه ای مبتنی بر شرح خدمات تیپ، کارآیی زیادی به همراه نداشته است. حال آنکه به منظور تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها راهکارهای مختلفی برای ساماندهی بافت های قدیم مطرحند که طرح های راهبردی و ساختاری از آن جمله اند. در واقع جهش اقتصادی در بخش حمل و نقل بر پایه دو محور عمده افزایش بهره وری و کاهش هزینه استوار است. از این رو باید برای افزایش بهره وری، تدابیر لازم اتخاذ شود. در این مقاله به معرفی نقش، اهمیت، مشکلات و محدودیت های بافتهای کهن شهری پرداخته و سیاست ها و راهکارهای مختلف الگوهای مداخله بافتهای قدیمی از منظر شهرسازی و ساماندهی فضای شهری مبتنی بر اصول جهاد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است.