سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مسعود خداپناه – استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
منصور زراء نژاد – استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
کبری آرامش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مریم احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:
پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری و حرکت فاکتورهای موثر بر فضای تصمیم، از داده های قطعی به سمت داده های فازی، لزوم بکارگیری مدل های کارآمدتر را در محیط های عملیاتی ضروری می سازد، با توجه به این ضرورت، مدل های تصمیم گیری گروهی چند معیاره با استفاده از تئوری مجموعه های فازی به وجود آمده است که انعطاف پذیری مورد نیاز برای نمایش عدم قطعیت ناشی از خطای داده ای یا ابهام در قضاوت ها را فراهم می کند. با عنایت به این مهم، این تحقیق با بهره گیری از تکنیک تاپسیس فازی، در راستای تامین نیازهای سرمایه گذاران، بانک ها و موسسات مالی که تصمیم به سرمایه گذاری در صنایع مختلف را دارند و با هدف ارائه راهکاری به بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی – توسعه ای در بخش صنعت و معدن کشور و سایر سرمایه گذاران، در جهت شناسایی و اولویت بندی ریسک های موجود در صنایع، انجام شده است. بدین ترتیب که ابتدا بر اساس مطالعه پژوهش های گوناگون و مصاحبه با مدیران ارشد و کارشناسان فعال در صنایع مختلف، شاخص های ریسک صنایع مشخص شد و بر این اساس، پرسشنامه مربوط با هفده شاخص تدوین گردید و اعتبار و پایانی آن با استفاده از نرم افزار Spss مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه با توجه به نمونه آماری انتخاب شده که شامل 12 صنعت تولیدی است، پرسشنامه تدوین شده بین 100 نفر از خبرگان صنعت توزیع گردید، با کسب دانش و اطلاعات تصمیم گیرندگان به شکل واژه های طبانی، واژه های زبانی با معانیشان در شکل اعداد فازی مثلثی جایگزین شد، سپس داده های حاصل در محیط Excel به صورت ماتریس، مرتب شده و در نهایت با استفاده از کدنویسی در محیط نرم افزار Matlab(2008) بر اساس روش تاپسیس فازی، اولویت بندی صنایع صورت پذیرفت.