سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مرضیه السادات هاشمی سهی – میکروبیولوژیست، کارشناس ارشد مهندس آب ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

چکیده:
از آنجا که یکی از مهمترین راههای انتقال عوامل میکروبی در جوامع بشری آب آلوده میباشد، لذا شناسایی آلودگی های میکروبی در بهداشت عمومی و حفظ سلامت جامعه بسیار موثراست. بنابراین بهسازی آب امری اساسی در جهت حذف اثرات زیان آور بر سلامت و ادامه زندگیبشر است. و اولین قدم در برنامه بهداشتی آب از بین بردن عوامل بیماریزا در محیط آن می باشد.تحقیق انجام شده نیز هدفی در این راستا را دنبال کرده است به گونه ای که با انجام آزمون هایمختلف تشخیصی بر روی 100 مورد نمونه آب آشامیدنی به شناخت وضعیت میکروبی آب جهت تایید سلامت آن پرداخته شده است. و نتایج حاصل از نمونه برداری و تست های MPN و تشخیصی و همچنین مطالعات میکروسکوپی، آلودگی آب ها را در 35 درصد موارد نشان داد. برخی از جنس ها و گونه های کلیفرم ها که در این نمونه ها وجود داشتند شناسایی و از نظر توان ایجادبیماریها بررسی شدند. و در طی بررسی بیشتر میکروبی دیده شد که جزء گروه کلیفرم ها نبود هبلکه از خانواده باسیلوس سوبتیلیس بوده است و حضور آن در نمونه آب شرب تصفیه شده وگندزدایی شده نشان از مقاومت بالای این باکتری دربرابر میزان کلر استاندارد موجود در آب دارد.