سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ظریف خلیلی یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
نوروز محمدنوری – استادیار-دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

چکیده:

تخمین تنش برشی بر روی دیواره با در نظر گرفتن اثر گرادیان فشار بر آن در جریان سیال حول اجسام دوبعدی از جمله مسائلی است که مورد توجه بوده است. در این مقاله مدل پروفیل سرعت سهموی در نزدیکی دیوار ارائه می شود. به کمک این مدل می توان ورتیسیتی و گرادیان فشار بر روی دیواره را توامأ محاسبه نمود. به منظور بررسی صحت این مدل در لایه مرزی آرام، جریان حول صفحه تخت و استوانه با استفاده از روش گردابه های تصادفی به صورت عددی حل شده است. با استفاده از پروفیل سرعت سهموی در مدل المان تماسی ١، مکانیزم تولید ورتیسیتی در روش گردابه های تصادفی اصلاح و روابط مورد نیاز برای محاسبه گرادیان فشار به همراه تنش برشی روی دیواره ارائه شده است. همچنین، روش المان مرزی به منظور محاسبه جریان پتانسیل حول اجسام مذکور بررسی شده است. در پایان نتایج حاصل از حل عددی جریان حول صفحه تخت و استوانه با حل تحلیلی مقایسه شده اند.