سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهران کاظمیان – سازمان صنایع هوافضا
مرتضی صارمی راد – سازمان صنایع هوافضا
مهدی مستوفی – سازمان صنایع هوافضا
مهدی خرسندی – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:
در موتورهای سوخت مایع با سیستم تغذیه توربوپمپی، برای جلوگیری از بروز کاویتاسیون، حداقل فشار ورودی سیال به پمپ از طرف طراحی معین می گردد. یکی از روشهای متداول برای تامین این فشار، استفاده از سیستم دمش هوا بر روی مخازن سیال می باشد. در این روش، هوا با فشار بالا از سمت کپسول ها به سوس زیر سیستم های کاهنده فشار منتقل و پس از فشار هوا به مقدار مورد نیاز بالشتک هوای مخازن، از طریق مجموعه شیر ورود هوا به روی مخازن شارژ می گردد. با توجه به Normaly close بودن مجموعه شیر ورود هوا و اهمیت بازشدن مسیر عبور هوا از درون این شیر در وضعیت عملیاتی سامانه پرتاب، موضوع وجود عیب در قطعات و زیرمجموعه های سیر و قابلیت اطمینان پایین عملکرد مناسب شیر، باعث بروز مشکل در آماده سازی سامانه پرتاب خواهد شد. در این مقاله سعی شده با بهره گیری از تکنیک FMEA، المان های مختلف مجموعه شیر بررسی شده و کلیه احتمال های خطا و بروز عیب در آن معین و سپس در نهایت با تعیین عدد RPN مربوط به هر یک از عیوب، عیب بحرانی تعیین شده و راه های جلوگیری از بروز آن بیان گردد.