سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشگاه زنجان، موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
محسن فریدی – گروه برق دانشگاه زنجان، موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
اصغر اکبری ازیرانی – گروه برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کریم میرعلیخانی – گروه برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به اهمیت تشخیص و شناسایی خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتور، از جملهخطاهای دور به دور، ارائه یک روش مناسب جهت تشخیص این گونه خطا ضروری بنظر می رسد. گرچه گانهایی در این جهت برداشته شده است ولی هنوز یک روش کاملاً مطمئن برای تشخیص اینگونه خطا وجود ندارد. دراین مقاله با کمک گرفتن ازیک شبکه های عصبی مصنوعی روش جدید و قابل اطمینانی برای این منظور ارائه می شود و توانایی روش موجود با استفاده از یک نمونه عملی و مقایسه پاسخ های شبکه عصبی و خطاهای واقعی بوجود آمده، نشان داده می شود.