سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی دماوندی – تهران – بیست متری افسریه شهرک شهید بهشتی قصر فیروزه 2 بلوک 138 طبقه سوم پ

چکیده:

با توجه به شرایط ویژه ای که بر معماری و شهرسازی مناطق بیابانی حاکم است نه تنها باید با در نظر گرفتن شرایط منطقه ، معماری و در نهایت شهرسازی خاصی صورت گیرد بلکه نباید خالی از هنر باشد . به همین منظورساخت شهرهایی با پوسته ای از بیابان و همچنین کالبدی از هنر نیاز به شناخت ویژه ای نسبت مناطق بیابانی ، علت به وجود آمدن آن ها ، ترویج آن ها و همچنین شرایط بیابان های کنونی کشور ایران دارد و باید با وضعیت فعلی آن ها برای طراحی اقلیمی و همچنین شرایط سازگاری با این مناطق به طور کل آشنا شد ، و در نهایت بیابان با پوسته ی خاص خود و بعد کالبد که مهم ترین رویداد شهر است را باید با هنر تلفیق کرد .