مقاله شيوع بيماري سلياک در کودکان و نوجوانان مبتلا به ديابت تيپ يک در آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 40 تا 45 منتشر شده است.
نام: شيوع بيماري سلياک در کودکان و نوجوانان مبتلا به ديابت تيپ يک در آذربايجان شرقي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت مليتوس
مقاله تيپ يک
مقاله بيماري سلياک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرقره چي ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري سلياک، التهاب مزمن روده مي باشد که در اثر ازدياد حساسيت به پروتئين گلوتن ايجاد مي شود. اکثر مطالعات افزايش شيوع بيماري سلياک را در مبتلايان به ديابت تيپ يک گزارش کرده اند. شيوع اين بيماري در کودکان مبتلا به ديابت تيپ يک ناشناخته مي باشد. لذا هدف از اين مطالعه بررسي شيوع بيماري سلياک در کودکان مبتلا به ديابت تيپ يک در منطقه آذربايجان شرقي مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي 135 کودک مبتلا به ديابت تيپ يک مراجعه کننده به بخش و درمانگاه غدد بيمارستان کودکان تبريز از سال 1385 تا 1387 انجام شد. سطح سرمي A-tTG-A-IgA و AEA-IgA به روش الايزا و ميزان IgA سرمي به روش نفلومتري جهت غربالگري بيماري سلياک اندازه گيري شد. در مواردي که مقادير A-tTG-A  يا AEA بالا بود، بيوپسي از ناحيه ديستال دئودنوم جهت تاييد تشخيص انجام شد.
يافته ها: از 135 بيمار مبتلا به ديابت تيپ يک، 28 نفر از نظر سلياک سرولوژي مثبت داشتند. از 28 مورد سرولوژي مثبت، 4 نفر A-tTG-A(%14.28) مثبت، 10 نفر AEA(%50) مثبت و 14 نفر (%50) بطور توام A-tTG-A و AEA مثبت داشتند. شيوع بيماري سلياک تاييد شده بر اساس بيوپسي %6.8 مي باشد.
نتيجه گيري: بيماري سلياک در افراد مبتلا به ديابت تيپ يک شايع مي باشد. غربالگري سرولوژيک بيماران مبتلا به ديابت تيپ يک از نظر بيماري سلياک جهت تشخيص زودرس و پيشگيري از عوارض خطير آن ضروري مي باشد.