مقاله شيوع سردرد در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس «مرکز تحقيقات علوم اعصاب اصفهان» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه 244 تا 248 منتشر شده است.
نام: شيوع سردرد در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس «مرکز تحقيقات علوم اعصاب اصفهان»
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتيپل اسکلروزيس
مقاله سردرد
مقاله ميگرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشتري فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: چيت ساز احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه گر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مولتيپل اسکلروزيس از بيماريهاي شايع نورولوژيک در افراد جوان مي باشد که علايم باليني متنوعي دارد. سردرد دربسياري از بيماران مبتلا بهMS  ديده مي شود که با توجه به افزايش اين بيماري در اصفهان به منظور تعيين شيوع سردرد دراين بيماران مطالعه حاضر انجام گرفت.
روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفي – مشاهده اي – مقطعي در بيماران مبتلا به
MS مراجعه کننده به کلينيک هاي نورولوژي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در نيمه اول سال 1380 انجام شد. اطلاعات مربوطه توسط پرسشنامه گردآوري گرديده و سپس توسط نرم افزار SPSS ورژن 11 مورد آناليز آماري قرار گرفت.
نتايج: از 100 نفر بيمار مورد مطالعه %67 سردرد داشتند که 58 نفر (%86.6) از بيماران زنان بودند. سردرد تنشي در %47.7 و سردرد ميگرني در %34.3 وجود داشت. از کل بيماران 23 نفر (%23) مبتلا به سردرد ميگرن بودند. 36 نفر قبل از ابتلا به MS سردرد داشتند که در %52.8 پس از بروز MS تشديد يافته بود. 7 نفر (%10.4) از بيماران در شروع MS سردرد داشته اند و در 5 نفر از بيماران (%6.8) سردرد تنها تظاهر اوليه بيماري MS بوده است و علايم نرولوژيک به فاصله کوتاهي بعد از آن شروع شد.
نتيجه گيري: بر اساس مطالعه حاضر سردرد در بيماران ام اس شايع است به طوري که سردرد ميگرني در اين بيماران شايعتر از افراد جامعه وجود دارد، لذا با توجه به سردرد در بيماران ام اس تعيين نوع و ارتباط آن با حملات ام اس حايز اهميت است.