مقاله شيوع عفونت ادراري در نوزادان زرد بستري شده در بيمارستان جواهري (86-1384) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه 343 تا 348 منتشر شده است.
نام: شيوع عفونت ادراري در نوزادان زرد بستري شده در بيمارستان جواهري (86-1384)
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراري
مقاله زردي نوزادي
مقاله كشت ادرار
مقاله هيپربيلي روبينمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت يار معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: امامي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عفونت ادراري از شايع ترين عفونت هاي باكتريال در كودكان است. انسيدانس آن در نوزادان 0.1 تا 1 درصد و در نوزادان نارس، با وزن تولد پايين و پسرها به خصوص ختنه نشده ها شايع تر است. بسياري از گزارشات احتمال همراهي هيپربيلي روبينمي بدون علت را با عفونت هاي باكتريال از جمله عفونت ادراري مطرح مي كنند، اما آكادمي طب كودكان آمريكا هنوز بررسي چنين عفونت هايي را به صورت روتين توصيه نمي كند. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع عفونت ادراري در نوزادان مبتلا به زردي بدون تب و علايم ديگر صورت گرفت.
روش كار: اين مطالعه مقطعي از سال 1384 تا 1386 در بيمارستان جواهري بر روي 400 نوزاد زرد بستري شده بدون تب و علايم ديگر صورت گرفت. در اين نوزادان ابتدا آزمايش ادرار توسط كيسه ادرار و در مواردي كه آ‍زمايش كامل يا كشت ادرار توسط كيسه ادرار مثبت يا مشكوك بود، به روش سوپراپوبيك تكرار گرديد. در بيماران مبتلا، بررسي آنومالي هاي سيستم ادراري و ريفلاكس انجام گرديد. نتايج بدست آمده توسط جداول فراواني و آزمون هاي تي و كاي دو تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: شيوع عفونت ادراري در نوزادان زرد بستري شده %1.8 بود (حدود اطمينان 0.03 تا (0.004. بيماري در پسرها شايع تر و شايع ترين ارگانيسم جداشده E.coli بود. اتساع سيستم پيلوكاليس يك طرف در يك مورد از بيماران (%14.3) مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع كم عفونت ادراري در نوزادان زرد بدون علايم ديگر توصيه مي شود آزمايش ادرار در موارد خاصي از جمله زردي هاي طول كشيده، بدون علت، هيپربيلي روبينمي مستقيم يا مواردي كه زردي به سختي كاهش مي يابد انجام شود.