سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی اسمعیل زاده – کارشناس مهندسی متالورژی صنعتی ، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد دانش
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی ومواد دانشگاه تهران
میثم رنجبر – کارشناس مهندسی متالورژی صنعتی ، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد دانش
مرضیه مرادی – کارشناس ارشد ، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژ کارپذیر آلومینیوم 7075 با خواص مکانیکی مطلوب در حوزه وسیعی از کاربرد های صنعتی از جمله صنایع هوایی و اتومبیل سازی مورد استفاده می باشد. به دلیل دامنه انجمادی وسیع، ریخته گری این آلیاژ با مشکلاتی مانند ترک گرم مواجه بوده و قطعات تولید شده از آن اغلب به روش های فورج و یا با ماشینکاری از بیلت های اکسترود شده تهیه می گردند. شکل دهی نیمه جامد یکی از روش های نوین تولید قطعات می باشد که توسط آن می توان قطعاتی نزدیک به شکل نهایی تولید نمود. خواص قطعات تولید شده به این روش نزدیک به خواص فورج بوده و از خواص قطعات ریخته گری شده به ویژه ریخته گری تحت فشار بالاتر می باشد. علاوه بر مزایای برتر شکل دهی به روش نیمه جامد، دامنه انجمادی آلیاژ نصف شده و لذا از حساسیت به ترک گرم بسیار کاسته می شود. در فرایند شکل دهی در حالت نیمه جامد، ماده رفتار شبه پلاستیک داشته و رفتار تیکسوتروپیک از خود نشان می دهدکه ویسکوزیته آن وابسته به کسر جامد، مورفولوژی، نرخ برش و زمان است. در این پژوهش شکل دهی نیمه جامدآلیاژ تجاری 7075 درقالب اکستروژن معکوس طراحی شده، انجام گردید. جهت تهیه شمش نیمه جامد، از روش ترمومکانیکی و اعمال کرنش به روشECAP استفاده گردید. جهت جلوگیری از ظهور ترک گرم، جدایش فاز مذاب و میکرو حفرات ایجاد شده در اثر فرایند انجماد به بررسی تاثیرسرعت تزریق، دمای قالب و دمای گرمایش مجدد بر ریز ساختارحاصل از فرآیند شکل دهی نیمه جامد پرداخته شد. ریز ساختار مقاطع مختلف توسط میکروسکوپ نوری جهت بررسی عوامل مختلف موثر به ویژه عیوب حاصل از شکل دهی نیمه جامد مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج حاصله شرایط بهینه تعیین گردید