سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود محمدی ینگیجه – کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بتن خود متراکم (Self Compacting Concrete, SCC) ، نسل جدید بتن است که نیاز به استفاده از لرزاننده ندارد و تحت اثر وزن خود متراکم می شود. در این مقاله به منظور مقاوم کردن سازه ها، عملکرد شکل پذیری و مقاومت نهایی ای نوع بتن در اتصالات مسلح شد ه مورد ارزیابی قرار گرفته است.بدین منظور ابتدا بتن خود متراکم مقاومت بالا (high strength SCC, HSSCC) طراحی و اجرا گردید. سپس، تعداد 4 عدد اتصال شبیه سازی شده و با بتن خود متراکم مقاومت بالا با درصد فولاد کششی و فشاری متغیر ساخته و به صورت آزمایشگاهی تحت بارفزاینده تا مرحله تخریب بارگذاری شد. به کمک نصب ابزارهای دقیق، مقادیر کرنش میلگرد و بتن و خیز در محل اتصال عضو قرائت گردیده و مورد بررسی قرا رگرفته است. با توجه به مقادیر آزمایشگاهی کرنش مصالح و اهمیت شکل پذیری اعضاء در مناطقزلزله خیز، شکل پذیری بتن خود متراکم مقاومت بالا به صورت آزمایشگاهی و تئوری (به روش های متفاوت) به دست آمده و مقایسه شده است.نتایج بدست آمده حاکی از شکل پذیری مطلوب این نوع سازه در مناطق زلزله خیز می باشد.