سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – دانشجوی دکتری
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش پوششهایی از سرب روی زیرلایه فولادی به روش رسوب فیزیکی بخار PVC ایجاد شد و تاثیر دمای زیرلایه فشار گاز محفظه و ولتاژ اعمالی بربافت و مورفولوژی پوشش ها مورد ارزیابی قرارگرفت بافت پوشش ها توسط دستگاه پراش پرتوایکس XRD بصورت پارامتر بافت و مورفولوژی پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM بررسی شد نتایج نشان داد که با افزایش دمای زیرلایه شدت صفحات 200 و 220 افزایش یافته و تخلخل ساختار کاهش می یابد و دردمای بسیار بالا بافت پوشش حالت تصادفی پیدا می کند و مورفولوژی آن بصورت هم محور در می آید با افزایش فشار گاز محفظه شدت صفحات 200 و 220 افزایش یافته و اندازه دانه هاریزتر شده درحالیکه با افزایش ولتاژ اعمالی صفحات 111 شدت بیشتری پیدا می کنند و اندازه دانه ها درشت تر می شود.