سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدی نژاد حسن – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
علی نجاری – کارشناسی ارشد مشاوره خانواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زهرا نژاد حسن – کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده:
زمانی ریاضیات را در سطوح بالاتر می توان آموزش داد که بتوان مفاهیم ابتدایی ریاضی را برای کودکان عینی ساخت تا آنها بتوانند مفهوم را کاملاً درک کنند. سه روش های آموزش مفاهیم ریاضی به ترتیب روش مکاشفه ای، روش فعال و بازی نام دارند. اغلب مفاهیم ریاضی قابل تبدیل به رفتارند اگر آموزش ریاضی به طور صحیح طراحی می شود. این مفاهیم در رفتار کودکان منعکس می شود و در بروز آن استعداد دانش و توانش او نیز آشکار میگردد. شاید بتوان مفاهیمی که در دوره پیش دبستانی آموزش داده می شود، به صورت زیر دسته بندی کرد: 1. شکل های هندسی 2. مرتب و طبقه بندی کردن 3. الگوها، 4. عدها و شمارش، 5. آموزش زمان 6. اندازه گیری، 7. آموزش تقویم، 8. عدد نویسی