سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباسعلی نورا – دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانشکده علوم پایه
سارا فناطی رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
محمدرضا گودرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

در این مقاله رفتار یک صف آزمایش مجدد چند سرویس دهنده زمان گسسته با جمعیت محدود و پارامتره ای فازی بررسی می گردد . تابع عضویت مشخصه های مورد نظر سیستم در حالت کلی بیان می شود و پس از توصیف مشخصه های مؤثر سیستم در حالت قطعی، با ا ستفاده از برشα مشخصه های فازی سیستم، تابع عضویت آنها را می سازیم که در رسیدن به این هدف به یک مجموعه از مسائل غیر خطی پارامتریک میرسیم که با ارائه یک تکنیک آن را حل می نماییم.