سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شکوفه شفیعی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بهینه سازی سبدمالی ابزاری است که انتخاب سناریو های مختلف سرمایه گذاری را به گونه ای کمی می کند که ریسک حداقل و بازدهی حداکثر شود. نظریه ی سبدمالی مدرن یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل مالی در قرن جاری است. ضرورت و نیاز بازارهای مالی حجم عظیمی از داده ها را فراهم می آورد که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و بر اساس آن تصمیماتی برای سرمایه گذاری آینده اتخاذ شود. با استفاده از نظریه ی سبد مالی می توان ریسک و بازدهی را برای سرمایه های انتخاب شده دریافت. برای درک این رابطه باید ریسک سرمایه گذاری مشخص شود. برای این منظور می توان از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده کرد. شبیه سازی مونت کارلو روی هر سرمایه اجرا می شود و سپس نتایج از نظر آماری با هم ترکیب می شوند تا یک مقدار برای بازدهی مورد انتظار و ریسک به دست بیاید. بهینه سازی سبدمالی با استفاده از نظریه ی مرز کارای مونت کارلو به همراه شبیه سازی مونت کارلو ابزاری قوی برای تحلیل کارایی سرمایه است. این روش تضمین می کند که به ازای هر سطح ریسک مقدار حداکثر سرمایه را خواهیم داشت. هم چنین فرصت های کاهش ریسک را با ثابت نگه داشتن مقدار کنونی تعیین می کند. در این مقاله سعی خواهد شد تا تشریحی کامل از مراحل کلی کار طراحی و مدیریت سبدهای مالی بهینه ی تولید و فروش خودرو ارائه گردد که در آن منظور از سبد مالی تولید پیشنهادیه ای می باشد که بیان گر تعداد تولیدی از هر نوع خودرو ظرف مدت یک سال است که تابع مطلوبیت شرکت خودروساز را حداکثر می کند و منظور از سبد مالی فروش پیشنهادیه ای طبق تحلیل های انجام شده است که تعیین می کند اتخاذ چه ترکیبی از روش های مختلف فروش ( نقدی، لیزینگ، مرحله ای و… ) برای هر نوع خودرو در طی یک سال حداکثرکننده ی تابع مطلوبیت شرکت است. مراحل کار به دو مرحله ی اصلی قابل دسته بندی است: پیش بینی و بهینه سازی. با استفاده از داده های گذشته سود و ضرر هر نوع سرمایه تعیین می شود و سپس بر مبنای نسبت شارپ و به روش مونت کارلو ترکیب مناسب انتخاب می گردد. این ترکیب تا تاریخ معینی قابل استفاده است و بعد از آن محاسبات باید تکرار شوند. سپس با در دست داشتن داده های موجود و داده های جدید بهترین تخصیص سرمایه برای بهترین عمل کرد ریسک-بازدهی مورد انتظار تعیین می گردد. سپس با بررسی ریسک و بازدهی، در مورد این که کدام سبدمالی تابع مطلوبیت را حداکثر می کند تصمیم گیری خواهد شد. در نهایت صحت و دقت مدل بررسی شده و از آن خطاگیری می شود و قابلیت ها و دقت روش های فوق الذکر برای داده های مربوط به بازار آزموده و سنجش می گردد. پس از انجام این مراحل نیز اصلاح سبدمالی صورت می گیرد که حاصل آن ارائه ی سبدمالی بهینه است