سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

حمید روشن روان – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
عباسعلی مصرزاده – معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

چکیده:

ماموریت و فلسفه وجودی شرکت های آب وفاضلاب، تامین و توزیع آب شرب بهداشتی مورد نیاز مصرف کنندگان، و جمع آوری پسابناشی از مصرف آب وهمچنین تصفیه بهداشتی فاضلاب است.
در تحقق این هدف، «مشترکین» ، به عنوان مصرف کنندگان و تامین کنندگان درآمد، از یک سو و «منابع ، تاسیسات و تجهیزات تامین، تصفیه و توزیع آب، و تاسیسات و تجهیزاتجمع آوری و مدیریت فاضلاب وپسماندها، از سویی دیگر، از ارکان اساسی و ماهیت وجودی شرکت های آب و فاضلاب به شمار می روند.
سایر واحدهای سازمانی، به رغم اهمیت جایگاه و کارکردها، برای پشتیبانی، تکمیل و یا تسهیل عملکرد شرکت در راستایخدمات و ماموریت های سازمانی (تامین و توزیع آب شرب بهداشتی ، و جمع آوری و تصفیه فاضلاب) انجام وظیفه می نمایند. در عین حال، همه واحدهای سازمانی بر اساس جایگاه و با بهره برداری از نقشهای سازمانی در قالب شرح وظایف و مسئولیتهای مصوب، از طریق فرآیندهای کاری، در راستای خدمات و ماموریت های سازمانی (تامین و توزیع آب شرب بهداشتی، و جمع آوری و تصفیه فاضلاب) عمل می نمایند.
بحران ها و مقوله های گریبانگیر شرکت های آب و فاضلاب در سال های اخیر ، مانند
* کمبود منابع تامین آب، افزایش چشمگیر میزان مصرف