سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قنبری – دانشجوی کارشناس ارشد
سیدباقر فضایل اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کشور ایران با ظرفیت بسیار بالا درتولید محصولات کشاورزی بالاخص میوه میتواند توانمندی خود را جهت ورود ارز به کشوربه کارگیرد از این روشناسایی استعدادهای بالقوه درکشور و عملیاتی کردن این استعدادها با ابزار خاص جزو اهم امور می باشد لذا طی مطالعه ای میزان تولید فراوری و صادرات زردآولی شهرستان مرند که نشان دهنده مقام سوم تولید زردآلوی کشور به میزان 40 هزار تن درسال بود بررسی شد از این میزان تولید 40 درصد بصورت تازه خوری یا خشکبار به کشورهای آسیای میانه حوزه خلیج فارس و ترکیه صادر می شود و بقیه درداخل کشور به مصرف می رسد ضرورت ایجاد اشتغال درهر منطقه به واسطه توانایی های بالقوه آن منطقه به عنوان پایدارترین فاکتورهای ایجادکاروشغل از طرفی و بالا بودن هزینه احداث کارگاه خشک کن صنعتی به همراه بسته بندی برای هرکشاورز به علت عدم صرفه اقتصادی از طرف دیگر دربرنامه ای بررسی هزینه فایده احداث ترمینالهای صنعتی خشک کن زردآول درمنطقه مرند نویدبخش ایجاد قطب خشکبار ایران را داد