سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین ابره دری – کارشناس مسئول پایش، مرکز لرزه نگاری کشوری
شیرین السادات نقاش حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، دانشکده مامائی و پرستاری

چکیده:

توزیع و گسترش مناسب شبکه های لرزه نگاری محلی در گستره استان، ثبت داده های لرزه ای با کیفیت قابل قبول ، کنترل فعالیت لرزه ای گسله ها و سایر مطالعات مرتبط را بدنبال دارد، اما قادر به ثبت تمام زلزله های ایر ان نمی باشند و بنابر این نیازمند گسترش و توزیع هستند. بررسی و مطالعه موضوع توانایی شبکه لرزه نگاری محلی در ثبت کمی و کیفی زلزله های مختلف در این مقاله بطور مفصل بررسی م یگر دد و از داده های لرزه ای سال 2005 شبکه لرزه نگاری تهران وابسته به مرکز لرزه نگاری کش وری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای اثبات مباحث مرتبط بهره برداری شده است . در این مقاله با مطالعه روند ثبت داده های لرزه ای شبکه لرزه نگاری تهران در سال 2005 ، به تجزیه و تحلیل مشکلات گوناگون در جهت بهبود عملکرد شبکه های لرزه نگاری محلی – استانی پرداخته شده است . برخورداری استان تهران از یک شبکه لرزه نگاری محلی با توزیع تعداد ایستگاه های نسبتاً خوب و جایگاه ویژه تمرکز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی و … اولویت انتخاب این شبکه برای مطالعه می باشد و نتایج مفیدی در جهت اهمیت توزیع و گسترش مناسب شبکه های لرزه نگاری محلی بدست آمده است.