مقاله ضرورت و ويژگيهاي پژوهش دراخلاق زيست محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 56 تا 61 منتشر شده است.
نام: ضرورت و ويژگيهاي پژوهش دراخلاق زيست محيطي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق زيست محيطي
مقاله آموزش اخلاق
مقاله حفاظت محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي سروستاني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ولي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: حفاظت از محيط زيست به آحاد جامعه وابسته است و طرز تلقي و نگرش آنان، بر نوع رفتار آنها با محيط زيست تاثير مي گذار. اين كه آنان چه دركي از رابطه خود با محيط زيست دارند و چگونه براي آن ارزش قائلند، در نهايت، سازنده محيط زيستي است كه آنان در آن پرورش يافته و با ساير مخلوقات تعامل مي كنند برخورداري افراد از اخلاق زيست محيطي مناسب، يك تضمين دروني براي رفتار درست با ساير مخلوقات و جلوگيري از صدمه به محيط زيست محسوب مي شود. به همين دليل، در مباحث جاري پيرامون حفاظت از محيط زيست، بر آموزش اخلاق زيست محيطي و تربيت انسانهاي اخلاق مدار در تعامل با محيط زيست، تاكيد فراواني مي شود.
روش كار: درمقاله حاضر سعي شده است تا با استفاده از روش توصيفي- تحليلي نشان داده شود كه چرا مراكز علمي و پژوهشي مي بايد به اخلاق زيست محيطي بپردازد و براي اين كار، به كدام ويژگيهاي پژوهش پيرامون اخلاق زيست محيطي مي بايد توجه داشته باشند.
نتيجه گيري: مقاله حاضر نتيجه مي گيرد كه ازدياد دانش زيست محيطي و ارتقا عمل به اخلاق زيست محيطي در جامعه، از وظايف مراكز تعليم و تربيت و از جمله دانشگاهها و مراكز علوم ديني است و در اين خصوص، به دليل وسعت، چند رشته اي و چندگانه بودن و همچنين زيست منطقه گرايي اخلاق زيست محيطي، پژوهشها مي بايد به صورت مستمر و پيرا رشته اي انجام شوند تا با كمك آن، به ارايه نظريه ها و رهيافتهاي مورد نياز و همچنين، تدوين يك نظام نامه جامع اخلاق زيست محيطي، همت گماشت.