مقاله طراحي ميکروپارتيکل هاي وابسته به pH پيروکسيکام و بررسي خصوصيات انحلال آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 329 تا 338 منتشر شده است.
نام: طراحي ميکروپارتيکل هاي وابسته به pH پيروکسيکام و بررسي خصوصيات انحلال آن ها
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيروکسيکام
مقاله اودراژيت S100
مقاله ميکروپارتيکل روده اي
مقاله کريستاليزاسيون کروي
مقاله پراکندگي جامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از مطالعه حاضر تهيه ميکروپارتيکل هاي روده اي پيروکسيکام با استفاده از پليمر روده اي اودراژيت S100 به منظور افزايش سرعت انحلال و همچنين کاهش عوارض گوارشي دارو ميباشد.
روش ها: ميکروپارتيکل هاي روده اي پيروکسيکام به روش کريستاليزاسيون کروي با نسبت هاي مختلف دارو، اودراژيت100 Sبه عنوان پليمر انتريک و آئروزيل به عنوان ماده ضد چسبندگي تهيه شد. خواص ميکرومريتيک ميکروپارتيکل هاي حاصل از قبيل اندازه ذره اي، شکل ظاهري و ريزش پذيري مورد ارزيابي قرار گرفت و خصوصيات رهش دارو به صورت in vitro بررسي شد. حالت فيزيکي پيروکسيکام در ميکروپارتيکل ها با تکنيکهايDSC ، FTIR و XRD بررسي گرديد. همچنين پايداري دارو در شرايط تسريع شده به مدت 3 ماه مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميکروپارتيکل هاي حاصل، کروي و يکنواخت، داراي کارايي انکپسولاسيون بالا (>90%) و خصوصيات ميکرومريتيک مناسب مي باشند. بررسي هاي حالت فيزيکي دارو نشان داد پيروکسيکام در ساختار ميکروپارتيکل ها از حالت کريستالي خارج شده و به صورت آمورف در حامل پليمري پراکنده شده است. همچنين نتايج اين بررسي ها حاکي از پايداري ميکروپارتيکل ها بمدت 3 ماه در ازمايش پايداري تسهيل شده بود. بر اساس نتايج حاصل از مطالعه رهش دارو، پيروکسيکام موجود در ميکروپارتيکل ها در محيط اسيدي به خوبي محافظت شده و در محيط قليايي نيز سرعت رهش دارو در مقايسه با داروي خالص افزايش يافته است.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر در مجموع نشان داد که تکنيک کريستاليزاسيون کروي، روش بسيار موثري جهت تهيه ميکروپارتيکل هاي پايدار داروهاي کم محلول در آب با استفاده از حامل هاي پليمري انتريک است
.